B Szkoła Podstawowa im.Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu
ZEBRANIE RODZICÓW 14 MAJA 2018 ROKU O GODZINIE 16:00

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA I KRYTERIA OCEN