Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Uboczu kształci młodych ludzi od 1945 roku. Organizatorem szkoły w tamtym czasie była Pani Anna Herman, która przybyła na Ziemie Odzyskane jesienią 1945 roku i osiedliła sie w Uboczu. Początkowo nauka odbywała sie w trzech budynkach: w Uboczu Górnym (nr 169), w budynku koło kościoła i w Uboczu Dolnym. Od 1953 roku rozpoczyna się nauka w budynku po kapitalnym remoncie (nr 169), w którym szkoła ma swą siedzibę do dnia dzisiejszego. W czerwcu 1954 roku mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci klasy VII. W latach 1969/70 z inicjatywy kierownika szkoły Pana Mariana Kłodnickiego rozpoczęto remont szkoły. Zainstalowano centralne ogrzewanie i doprowadzono wodę. W 1973/74 nauka odbywa się w dwóch budynkach:  w budynku głównym tj. obecnej szkole ( klasy IV-VIII oraz oddział przedszkolny           i świetlica), i w budynku byłej szkoły nr 2 w Uboczu Dolnym odległym o 2,5 km ( klasy  I-III, oddział przedszkolny i świetlica dla dzieci dojeżdżających). Od grudnia 1975 roku uczniowie wszystkich klas uczą się już w budynku głównym tj. obecnym budynku szkolnym. W Uboczu dolnym pozostawiono oddział przedszkolny. W 1978 roku dzięki zaangażowaniu rodziców i uczniów klas starszych dokonano modernizacji boiska szkolnego, wmontowano urządzenia sportowe i położono betonowe chodniki przed szkołą. Dwa lata później szkoła wzbogaciła się o nowe meble i wykładziny.

Wielki remont i rozbudowa szkoły.
Wcześniejsze remonty bardzo udogodniły funkcjonowanie szkoły, ale wciąż brakowało sali gimnastycznej. Z tego względu zawiązało się Stowarzyszenie Budowy Sali Gimnastycznej, które gromadziło finanse. Plany później zmieniono, ponieważ w szkole brakowało toalet z prawdziwego zdarzenia, dzieci musiały chodzić do nieogrzewanego budynku na podwórku. Postanowiono postawić dobudówkę, w której miały znajdować się: szatnia, aula i toalety. W roku 2000 szkoła otrzymała imię Władysława Stanisława Reymonta, dyrektorem szkoły była wówczas Pani Helena Nestmann. W tym czasie zaczęto działania w celu zdobycia wystarczających funduszy na rozbudowę i remont. Jednak sprawa rozbudowy szkoły ruszyła na dobre dopiero dwa lata później, kiedy dyrektorem placówki została Anna Pląskowska. Przedstawiciele szkoły zaczęli na różne sposoby pozyskiwać sojuszników swoich zamierzeń i zdobywać fundusze. W celu promocji szkoły jeżdżono na zloty szkół reymontowskich, brano udział w różnych konkursach, zapraszano osobistości ze świata polityki i edukacji. Pomogła też Rada Miejska w Gryfowie, Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Edukacji i Nauki, którzy wygospodarowali na cel rozbudowy pieniądze. Działające od dłuższego czasu Stowarzyszenie Budowy Sali Gimnastycznej zebrało przez kilkanaście lat 18 tys. zł., które również przekazano na ten cel. Rozbudowa ruszyła w 2004 roku. Przy pracach uczestniczyła niemal cała wieś, zaangażowanie było naprawdę godne podziwu. Pracę mieszkańców oszacowano na ponad 110 tys. zł. Przy okazji rozbudowy wyremontowano 6 klas, przedszkole, salę komputerową, bibliotekę z czytelnią oraz pomieszczenia socjalne. Jak wspominają ci, którzy w remoncie brali udział: "Prace dały się wszystkim we znaki, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania". Uczniowie mają praktycznie nową szkołę w starym budynku. Dyrektor szkoły Anna Pląskowska za swoje działania na rzecz rozwoju kultury, krzewienia wsród młodzieży zainteresowań tradycjami i zwyczajami polskiej wsi otrzymała od Ministra Kultury odznaczenie "Zasłużony Działacz Kultury".