Informacje dla rodziców

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI:


18.03.2020. godzina 16.00. - odwołane


30.01.2020. godzina 16.00.

 Zapraszamy na konsultacje z nauczycielami:

 

 

 

 mgr Iwona Jurkowska - pierwszy poniedziałek miesiąca od  godziny 10.45. do godziny 11.30.

 

 

 

 mgr Alicja Jaworska - pierwsza środa miesiąca od  godziny 10.45 do godziny 11.30.

 

 

 

 mgr Alicja Celejowska - pierwsza środa miesiąca od  godziny 9.50. do godziny 10.35. 

 

 

 

 mgr inż. Maria Swatkowska - pierwsza środa miesiąca od  godziny 11.45. do godziny 12.30.

 

 

 

 mgr Janina Hryniewiecka - pierwszy wtorek miesiąca od  godziny 9.50. do godziny 10.35.

 

 

 

Małgorzata Pawluczyk - pierwsza środa miesiąca od godziny 8.00. do godziny 8.30.

 

 

 

Możliwość konsultacji z innymi nauczycielami uczącymi w szkole po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Telefon: 75 78 11 265


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń


  Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń

źródło:https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/Przeciwstawianie się zjawisku używania substancji psychoaktywnych


  list_glownego_inspektora_sanitarnego_i_komendanta_glownego_policji_do_rodzicow.pdf


  list_minister_edukacji_narodowej_do_dyrektorow.pdf


Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych


  LIST DO RODZICÓW


  LIST DO DYREKTORÓW SZKÓŁ


Niebezpieczne gry w Internecie – Rodzicu zwróć uwagę, co robi twoje dziecko w sieci 

Globalna sieć Internet jest kopalnią wiedzy. Jest niezwykle pomocna w nauce, komunikacji, rozwijaniu pasji i zainteresowań. Niestety niesie też wiele zagrożeń, na które narażeni są przede wszystkim młodzi ludzie, ufni, ciekawi, otwarci. Mogą natrafić na treści nieprzeznaczone dla nich, które są drastyczne, przesiąknięte przemocą, obrazami nieadekwatnymi do wieku. Coraz częściej rozpowszechniane są bardzo niebezpieczne i destrukcyjne gry. Dolnośląscy policjanci prowadzą w szkołach prelekcje poświęcone zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni, jednak by te działania przynosiły efekty, konieczne jest także szczególne zaangażowanie rodziców. 
Z Internetu korzystamy wszyscy. Pomaga w życiu codziennym przy płatnościach, podróżach, zakupach i... tak można wymieniać bez końca. Dzieci i młodzież szukają w sieci wiedzy wymaganej w szkole i tej zgodnej z zainteresowaniem, czy hobby. Nawiązują nowe znajomości i utrzymują relacje z poznanymi ludźmi. 
Niestety w tym wszystkim narażone są na to, że mogą natrafić na treści nieprzeznaczone dla nich, które są drastyczne, przesiąknięte przemocą, obrazami nieadekwatnymi do wieku. W różnego rodzaju portalach społecznościowych zarówno tych znanych jak i tematycznych, funkcjonują ludzie przekonani o swojej anonimowości, którzy traktują Internet jako narzędzie do popełniania czynów zabronionych. 
Kontakt wirtualny może nieść tragiczne skutki w realnej rzeczywistości, takie jak straty materialne, przestępstwa o charakterze seksualnym, czy mieć destrukcyjny wpływ prowadzący do samookaleczeń, a nawet samobójstw. 
Zarówno poprzez internetowe media społecznościowe, ale także za pomocą komunikatorów internetowych, coraz częściej rozpowszechniane są bardzo niebezpieczne i destrukcyjne gry. Gry te są adresowane głównie do młodych ludzi. Ich istotą jest początkowo pozyskanie zaufania, a wraz z przebiegiem rozgrywki przerażeni nastolatkowie zmuszani są do wykonywania różnego rodzaju zadań poprzez zastraszanie i groźby. 
Za pośrednictwem Internetu, popularnych profili społecznościowych oraz komunikatorów, dzieci coraz częściej padają także ofiarami przemocy rówieśniczej i innych rodzajów cyberprzemocy. Bywa też, że udostępniają swoje dane osobowe obcym osobom. To bardzo niebezpieczne sytuacje. 
Oczywiście nie da się uniknąć wszystkich zagrożeń, ale rolą opiekunów jest ich minimalizowanie. Dorośli powinni wprowadzać dzieci w wirtualny świat i wpajać, że podobnie jak w rzeczywistym obowiązują, ponadczasowe wartościach takie jak uczciwość, czy szacunek dla drugiego człowieka. 
Policja apeluje do rodziców o zwiększenie nadzoru nad dziećmi i sposobem korzystania z Internetu. Sprawdzajmy odwiedzane strony, a w razie konieczności, blokujmy je. Niezastąpiona jest rozmowa i uzyskanie w ten sposób informacji, jakie są zainteresowania dziecka, na jakich stronach serfuje, czego szuka w sieci. Podopieczni powinni wiedzieć o bezpiecznych i szkodliwych konsekwencjach używania Internetu i być pewni, że z każdym problemem mogą zwrócić się do nas – jako opiekunów, ale także do pedagoga czy policjanta. 
Dolnośląscy policjanci prowadzą w szkołach prelekcje poświęcone zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni, jednak by te działania przynosiły efekty, konieczne jest także zaangażowanie rodziców. 
Poniżej wskazówki: 
JAK CHRONIĆ DZIECKO W SIECI 
asp. szt. Paweł Petrykowski
(źródło - Dolnośląska Policja, KGP)
 


------------------------------------- 
KONTAKT: 
tel. komórkowy 888 696 833 
email: pocztaelektroniczna@wp.pl 
Komunikator WhatsApp - 888 696 833 
Komunikator Messenger - 888 696 833
Informacje dotyczące zmian w oświacie znajdziecie Państwo na stronach internetowych:

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu - www.kuratorium.eroclaw.pl

Ministerstwa Edukacji Narodowej - www.men.gov.pl

w informatorze "Co rodzic powinien wiedzieć w roku szkolnym 2017/2018" 

 

 

 

Dyżury w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfowie Śląskim zaprasza rodziców i uczniów w każdy czwartek od godz. 13.00 do godz. 15.00  na telefoniczne konsultacje  w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz doradztwa zawodowego.

Doradztwa i konsultacji udzielać będą pracownicy poradni: psycholog, pedagog, logopeda oraz doradca zawodowy.

Nr teletonu: 75 78 13 268