ZEBRANIE RODZICÓW 14 MAJA 2018 ROKU O GODZINIE 16:00

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

Strategia działań
wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych
wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem

w Szkole Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu


strategia_dzialan_wych_wobec_uczniow_4.pdf