"Książki naszych marzeń"

      W ramach realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń” , do którego szkoła przystąpiła, zakupiono 52 książki za kwotę 1250 zł. W ramach dofinansowania otrzymaliśmy kwotę 1000 zł., 250zł wkład własny. Zakupione książki w znacznym stopniu uzupełniły niezbędne lektury dla klas IV – VI.

       Program ten wychodzący naprzeciw potrzebom nauczycieli i uczniów naszej szkoły miał na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych , upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach jego realizacji nawiązano współpracę z innymi bibliotekami, zrealizowano trzy projekty czytelnicze, zorganizowano wydarzenia promujące czytelnictwo z udziałem uczniów.