Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ubocze, dnia 25 maja 2018 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Władysława  Stanisława Reymonta

w Uboczu

 

                                                                                           Drodzy Rodzice !!!

 

 

KLAUZULA

 INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

            Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. S. Reymonta w Uboczu informuje, że

1)  Administratorem danych osobowych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. W. S. Reymonta w Uboczu, Ubocze 169, 59-620 Gryfów Śląski. Kontakt ze szkołą jest możliwy pod numerem telefonu 75 78 11265 oraz lub adresem poczty elektronicznej spubocze@wp.pl

2)  Inspektor ochrony danych udziela informacji na pytania dotyczące sposobu i zakresu  przetwarzania Państwa i dzieci danych w zakresie działania szkoły oraz przysługujących uprawnień.

 3)  Dane osobowe są przetwarzane w celach promujących szkołę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016);

4)   Dane osobowe nie będą przekazywane do innych odbiorców, państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

5)   Dane osobowe będą przechowywane do czasu uchylenia zgody na ich przetwarzanie;

6)   Macie Państwo prawo żądania od szkoły dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

7)   Macie Państwo prawo do przeniesienia danych;

8)   Macie Państwo  prawo do uchylenia zgody w dowolnym momencie; uchylenie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność przetwarzania, którego szkoła dokonała przed jej cofnięciem;

9)   Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

10)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne;

11)  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.     

                                                                                          

                                                                                          Dyrektor Szkoły     

                                                                                         Anna Pląskowska