Projekt "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski"

 

   Plan zajęć
 

UWAGA!!!

 

Od 07 do 20 stycznia 2020 Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu rozpoczyna nabór chętnych uczniów

do udziału  w projekcie w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego.

 

Tytuł projektu: Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkołach Podstawowych w Gminie Gryfów Śląski

 

Okres realizacji projektu: od: 2020-01-02 do: 2021-06-30 


 1. Realizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe wśród uczniów

 

 - 1gr. Zajęcia wyrównawcze  z języka angielskiego – 45h

 

 - 1gr. Zajęcia  z języka angielskiego „język angielski i my" – 45h

 

 - 1 gr.„Zabawy matematyczne" -  90h

 

 - 2gr.matematyka -  po 90h

 

 - 1gr Zabawy z komputerem -  90h

 

 - 1gr.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów -  90h

 

 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

 

 - 1gr. „Świat wokół nas” zajęcia z przyrody poprzez eksperyment  -  90h

 

 - 1gr. „Badamy i doświadczamy" - 90h

 

 - 1gr. „Młodzi odkrywcy"  - 90h

 

 3. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

  

 - 1gr.zajęcia logopedyczne  – 45h

 

 - 2gr. zajęcia terapii pedagogicznej - po 90h