APEL DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!


Biorąc  pod uwagę stan zagrożenia w naszym kraju i mając na uwadze zdrowie oraz bezpieczeństwo uczniów,  apeluję o zaniechanie wszelkich spotkań oraz wyjść i pozostanie w domach-  zalecenia służb sanitarnych i rządu.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, okres zawieszenia zajęć w szkołach nie jest okresem wolnym od nauki. Na stronie internetowej  szkoły będą zamieszczane zadania z poszczególnych przedmiotów do pracy w domu i podane linki  do stron z bezpłatnymi platformami edukacyjnymi rekomendowanymi  przez MEN. Informacje dotyczące platform będą  również  na Facebooku .

Proszę o poważne i odpowiedzialne potraktowanie tej informacji, jak również systematyczne sprawdzanie komunikatorów.  


Alicja Kuźniarz – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Uboczu