EGZAMIN ÓSMOKLASITY 2020

 

  EGZAMIN ÓSMOKLASITY 2020 - wytyczne


Informacja dla ósmoklasistów

 

Terminy egzaminów :

1. Język polski – 16 czerwca (wtorek)

2. Matematyka – 17 czerwca (środa)

3. Język angielski – 18 czerwca (czwartek)

 

Uczniowie przychodzą o wyznaczonej godzinie:

I grupa – godzina 8.30. - w każdy dzień egzaminu

II grupa – godzina 8.40. - w każdy dzień egzaminu

 

Każdy uczeń przynosi własne przybory do pisania tj. długopisy lub pióra z czarnym tuszem oraz

linijkę(na egzamin z matematyki).

Można przynieść wodę w małej butelce.

Na teren szkoły można wejść wyłącznie w maseczce.